English فارسی

جستجو:
  

اره موتوری (بنزینی) SKN 5800موتور دو زمانه

حجم موتور: 56.7cc

توان: 3hp

مجهز به کاربراتور Walbro ژاپن

مجهز به تیغه 60 سانتی متری

زنجیر OREGON آمریکایی


تصاویر
اره موتوری (بنزینی) SKN 5800 اره موتوری (بنزینی) SKN 5800
قطعات سفارشی