English فارسی

جستجو:
  

چطور باید دستگاه علفتراش/علف‌زن/حاشیه‌زن را در دست بگیرم؟ 

چطور باید دستگاه علفتراش/علف‌زن/حاشیه‌زن را در دست بگیرم؟

قبل از شروع کار باید خودتان را آماده کنید. مجموعه حمایل باید به خوبی روی شانه‌هایتان قرار بگیرد تا دستگاه به درستی بالانس شود و عملیات را بدون خستگی اجرا نمایید. در ادامه آنچه که باید در یاد داشته باشید نشان داده شده است.

 

مدل فرمان دوچرخه‌ای

 

مجموعه حمایل را بپوشید. قلاب آن باید در حدود دست و باسن در سمت راست، مطابق تصاویر، قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

دستگاه علفتراش/علف‌زن/حاشه‌زن را با استفاده از قلاب فنری و عبور از سوراخ آن آویز نمایید.

 

 

 

دسته‌های فرمان را تنظیم کنید و حلقه‌ی حمایل را در طول شافت انتقال قدرت حرکت دهید تا دستگاه به حالت بالانس قرار بگیرد. مجموعه برش باید در فاصله 3 الی 5 سانتی‌متری سطح زمین قرار گیرد. زاویه برش بهینه به طور اتوماتیک در حالتی که دستگاه در حالت بالانس باشد ایجاد می‌شود.

 

 

 

 

وضعیت صحیح قرارگیری دستگاه در حالتی است که آرنج کمی خم باشد و مچ دست کاملا صاف باشد. برای تکمیل توصیه‌های استفاده لطفا به کتابچه راهنمای دستگاه خودتان مراجعه نمایید.

 

 

مدل فرمان حلقه‌ای

 

 

 

 

 

 

مجموعه حمایل را بپوشید. قلاب آن باید در حدود دست و باسن در سمت راست، مطابق تصاویر، باشد.

 

همیشه دستگاه را با هر دو دست بگیرید. با دست چپ قسمت حلقه فرمان را بگیرید و با دست راست دسته‌ی شافت (مجموعه شاسی‌ها) را هدایت کنید.

 

مجموعه برش باید در فاصله 3 الی 5 سانتی‌متری سطح زمین قرار گیرد.


فیلم