English فارسی

جستجو:
  

برندسازی در کشاورزی از آقای نگاه مهندس میریچندی پیش، ساختمان مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کرج میزبان نشست هماهنگی اعضای فعال انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان تراکتور و کمباین (اتماک) به همراه دکتر عباسی، ریاست محترم این مرکز بود. این نشست که با هدف بررسی چالش ها و مشکلات بر سر راه مکانیزاسیون کشاورزی در مقیاس های مختلف از خرده مالکی تا کشت و صنعت و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات برگزار شد، به ایراد سخنان اعضای محترم، از جمله مهندس میری- مدیریت عامل محترم مجموعه سبزکوش نگین- پیرامون موانع و نارسائی های بر سر راه حرفه ایشان سپری شد. 

در همین راستا، مطالبی از آخرین شماره ماهنامه کشاورز نیز به گردآوری سخنان اعضای محترم در این جلسه اختصاص یافته است که از جمله آنها می توان به سخنان مهندس میری پیرامون معضل عدم برندسازی صحیح در حوزه واردات ماشین آلات کوچک اشاره نمود که در ذیل، چند خط از سخنان ایشان با حفظ حقوق ناشر (نشریه کشاورز) بازنوشته می گردد:

آقای مهندس میری عنوان کردند: امروز صدها ماشین کوچک زراعی و باغی وارد می شود که بی سر و سامان است و تقلب در این حوزه رو به گسترش است و اگر در سایر حوزه ها مثل بسیاری با مارک های تقلبی مقابله می کردند، در این حوزه نیز تقلب در برندسازی ها مشکل می شد. متاسفانه یک وارد کننده قطعات به صورت SKD یا CBU وارد کرده و نام آن را در کشورمان عوض می کنند که این ترفندها در واقع منجر به اجحاف به مصرف کننده می گردد. 

همچنین ایشان در خصوص نمایشگاه ها بر این باور بودند که: نمایشگاه ها، جملگی به طرف فقط تجاری شدن پیش می روند و در بیشتر نمایشگاه های بزرگ استانی، مدیریت لازم را برای کاهش قیمت ها نیز قبول نمی کنند. بنابراین چرا باید رد هر شهر یا استانی نمایشگاه ها با قیمت های بین المللی برگزار شوند در صورتی که حتی در آنجا هم گمرک ندارند. 


فیلم