English فارسی

جستجو:
  

BCS بازارهای دنیا را تسخیر کردتراکتورهای دوچرخ یا به اصطلاح تیلر دروگرها، واژه ای است که عموماً در بسیاری از نقاط دنیا شامل اروپا، آمریکا، آسیا و... به عنوان تراکتورهای تک اکسله شناخته می شوند که علاوه بر تولید توان مصرفی خود، کشش سایر ادوات نیز از طریف همین تراکتورهای دوچرخ امکان پذیر می شود. این ادوات می تواند شامل انواع تجهیزات کششی، نیمه سوار و سوار از جمله انواع تریلی، گاوآهن، نهرکن، روتیواتور، کاتربار، علف خرد کن، چمن زن، برف روب، جارو، بیلرهای تک ردیفه، چیزل، هرس، شانه و.... شود. در این دستگاه ها، اپراتور عمدتاً در پشت دستگاه قرار گرفته و دستگاه را می راند. گاهی به اشتباه و با عملیات غیر مهندسی، ادواتی مشابه ادوات بالا با سطوح کیفی بسیار پایینتر ساخته شده و به تیلرهای تک کاره نصب می گردند، اما عمدتاً این ادوات کارایی مناسبی نداشته و راندمان کار اصلی دستگاه تیلر را نیز پایین می آورند. تراکتورهای دوچرخ به طور خاص برای اتصال انواع مختلفی از ادوات طراحی شده اند، در حالیکه کار اصلی تیلرها، شخم و به هم زدن خاک می باشد. مقایسه کامل دستگاه های تیلر و تراکتورهای دوچرخ را می توانید در اینجا بخوانید.

در بررسی های که از سال 2011 تا سال 2015 بر روی تراکتورهای دوچرخ انجام گرفت، زیرساخت‌های پیش بینی بازارهای مستعد برای تراکتورهای دوچرخ از سال 2016 تا 2021 نیز فراهم شد. در این بررسی ها، علاوه بر نکات فنی، رویکردها و گرایش های عمومی بازارهای مصرفی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. پیش بینی های صورت گرفته نیز بر اساس فاکتورهایی نیز میزان تولید/ تقاضا و فرضت ها و چالش های پیش روی هر کمپانی تولید کننده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

چشم انداز رقابتی این مطالعه، امکان بررسی دقیق سهم هر یک از کمپانی های تولیدکننده از بازار مصرف کننده را فراهم نمود. با بررسی نتایج این مطالعه مشخص شد، برند BCS بیشترین سهم را از بازار مصرفی تراکتورهای دوچرخ یا تیلر دروگرهای دوچرخ در سال های 2011 الی 2015 نسبت به سایر رقبا به خود اختصاص داده است. همچنین این کمپانی، آینده روشنتری نسبت به سایر کارخانه های تولید کننده تراکتور دوچرخ بر اساس فاکتورهای مورد مطالعه فوق دارد.

سبزکوش نگین، نماینده انحصاری BCS ایتالیا در ایران 


فیلم