English فارسی

جستجو:
  

روزهای بحرانی کشاورزی در شمال و شمالغرب کشور


هواشناسی کشاورزی

با آغاز زمستان و ورود به فصل سرما، و با شروع موج جدیدی از بارندگی ها در اقصی نقاط کشور، برخی تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز صدمات به محصولات و تأسیسات کشاورزی در مناطق مختلف آب و هوایی کشور ضروری می نماید. در هفته پیش رو به دلیل افزایش رطوبت و برودت هوا در مناطق شمالی ایران، پیشگیری ازانجام عملیات شخم، آماده سازی زمین و خاک ورزی و همچنین بذرپاشی محصول گندم (بخصوص رقم گنبد) ضروری است. کشاورزان محترم این مناطق پس از مناسب شدن شرایط جوی، می توانند اقدام به ادامه عملیات کشت خود نمایند. اما شالیکاران شمالی با توجه به شرایط آب و هوایی و با استفاده از نزولات جوی می توانند نسبت به انجام عملیات شخم زمستانی اقدام نمایند.

این در حالیست که در استان های شمالغرب کشور نظیر آذربایجان غربی، شرقی و زنجان، انجام عملیات خاک ورزی (شخم) در اراضی آیش آبی توصیه می شود. بنابراین کشاورزان محترم باید سریعا نسبت به تهیه ادوات شخم نظیر تیلر و رتیواتور و گاوآهن اقدام نمایند. اما باید از هرس زودهنگام درختان باغات این مناطق خودداری کرد.

در استان های غربی به دلیل برودت هوا و امکان افزایش نزولات آسمانی، ضمن خودداری از عملیات سمپاشی و محلولپاشی، ماشین آلات کشاورزی نیز حتما باید در اماکن سرپوشیده نگاهداری شوند و افزودن ضد یخ به آب رادیاتور در دستور کار قرار گیرد.

کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع کلزا توسط دستگاه های سمپاش و محلول پاش در استان های مازندران و یزد می تواند صورت گیرد.

هرچند هرس درختان در مناطق شمالغرب باید به تعویق افتد، اما هرس درختان پسته در استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان از جمله عملیات ضروری باغبانی در این استان ها در هفته پیش رو است. حذف شاخ و برگ اضافی درختان پسته توسط اره های شاخه بر دسته بلند (های کاتر) مخصوص هرس در استان ها و قرار دادن آن ها در قسمت های مختلف باغ به صورت دسته جات به عنوان تله برای سوسک سرشاخه خوار از جمله اقدامات مهم باغبانی در روزهای اتی است.

همچنین در استان های جنوب و جنوب شرقی نظیر فارس، بوشهر و هرمزگان، آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم توسط دستگاه های شخم مناسب باید مد نظر قرار گیرد.

نکته مهم این است که به علت مرطوب بودن اراضی در استان خوزستان، از ورود ماشین آلات کشاورزی به مزارع این استان باید شدیدا جلوگیری به عمل آید.

 

سبزکوش نگین، حامی توسعه پایدار کشاورزی 


فیلم