English فارسی

جستجو:
  

حضور شرکت سبزکوش نگین در نمایشگاه قائمشهراستان مازندران با توجه به مو قعیت خاص اقلیمی تنوع آب و هوایی و برخورداری از باران سالانه و پراکندگی مناسب در محصولات مختلف و دشت های وسیع از مناطق حاصلخیز و کشاورزی مرغوب برخوردار بوده و از دیر باز به عنوان یکی از پایه های اصلی کشاورزی و تامین مواد غذایی در ایران مطرح می باشد.

از همین رو امسال نیز همچون سال گذشته شرکت سبزکوش نگین، SKN اقدام به شرکت در نمایشگاه صنعت کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته نموده است. در این نمایشگاه که از روز 24 الی 28 آبانماه در محل دائمی نمایشگاه های استان مازندران، شهر قائمشهر جنب پل تلار برگزار می گردد، انواع تراکتورهای BCS و FERRARI و همچنین دروگرهای گندمچین و علف چین و تیلر و سایر دستگاه های کشاورزی و باغبانی وجود دارد و همکاران و مصرف کنندگان محترم می توانند برای مشاهده و تهیه دستگاه به نمایشگاه مراجعه نمایند.

وعده دیدار: محل دائمی نمایشگاه های استان مازندران- قائمشهر- 24 الی 28 آبانماه- ساعت 16 الی 22- غرفه 133


فیلم