English فارسی

جستجو:
  

مانورپذیری در تراکتورهای دوچرخ BCS


قفل دیفرانسیل

قفل دیفرانسیل مشخصه بارزی برای تراکتورهای دوچرخ حرفه‌ای BCS و BCS-FERRARI (نظیر BCS740 و BCS-FERRARI340) است که معیاری برای سنجش مانورپذیری دستگاه محسوب می‌شود. تراکتورهای دوچرخ مجهز به قفل دیفرانسیل، دارای دیفرانسیل دنده ای با اکسل‌هایی که هر چرخ را به صورت جداگانه می‌چرخانند، می‌باشند.

در مقابل، سایر مدل‌ها، محور مستقیم دارند، بدین معنی که هر دو چرخ همزمان در یک جهت می‌چرخند. این دستگاه‌ها نیز با وجود مانورپذیری کمتر خود، برای عملیاتی همچین درو، شخم ردیفی، و عملیات درجا مانند خرد کردن چوب و... بسیار مناسب هستند.

در هنگام کار با تیلر-دروگر (تراکتورهای دوچرخ) دارای قفل دیفرانسیل، چرخ بیرونی با دور بیشتری نسبت به چرخ داخلی می‌چرخد و مسافت بیشتری را طی می‌کند. این ویژگی شدیداً برای عملیات مکانیزه باغات که دور زدن در انتهای مسیر و دور درختان مورد نیاز است، اهمیت پیدا می‌کند. همچنین در هنگام درو در مسیرهای باریک، از دستگاه‌های دارای قفل دیفرانسیل برای انجام دقیق‌تر عملیات استفاده می‌شود.

این ویژگی با به‌کار گیری اهرم قفلی فعال می‌شود که چرخ‌ها را در حالتی که اکسل مستقیم دارند یا کشش مثبت دارند، قفل می‌کنند. حالت قفل دیفرانسیل، به اپراتور در هنگام کار بر روی تپه‌ها و خاک‌های نرم بسیار کمک می‌نماید. 

منبع: https://bcsamerica.com/news/differential-drive-with-lockout 


فیلم