English فارسی

جستجو:
  

جاروی دمنده پشتی موتوری SKN EB-500-Eموتور دوزمانه
حجم موتور 51.7cc
توان موتور 2.01hp
دبی متوسط هوای خروجی 0.24m3/s
وزن  8.3kg

فیلم