English فارسی

جستجو:
  

عملیات پس از برداشت علوفه با BCS


قسمت دوم- بسته بندعلوفه (بیلر)

برداشت یونجه، ابتدایی ترین گام در رسیدن به خوراکی مطلوب برای دام است. اغلب علوفه را به منظور استفاده در خوراک دام، خشک کرده و سپس در بسته بندی های مختلف به دامپروری ها منتقل می کنند. برای انتقال راحتتر علوفه به دامپروری ها، به طور معمول از بسته های استوانه ای شکل یا مکعبی استفاده می شود. تراکتورهای دوچرخ BCS امروزه به وفور در مزارع کشور رواج یافته است. یکی از قابلیت های این تراکتورهای دوچرخ، توانایی کشش و به حرکت درآوردن انواع ادوات کشاورزی و... است. در ویدیو زیر تراکتور دو چرخ BCS به همراه بسته بند استوانه ای قابل مشاهده است.