English فارسی

جستجو:
  

دروگر بافه بند پشت تراکتوری


BCS ایتالیا

امروزه استفاده از تراکتور جزو لاینفک کشاورزی ایران شده است. بسیاری از افراد با خرید یا اجاره یک تراکتور محدوده گسترده ای از عملیات کشاورزی خود را مدیریت می کنند. به همین سبب استفاده از ادوات پشت تراکتوری در زمینهای بزرگ رواج زیادی یافته است. بافه بند گندمچین پشت تراکتوری BCS، علاوه بر اینکه توان و عملکرد بالایی دارد، از تلفات دانه بسیار کمی (در حد 0.01) برخوردار است. ویدیو کارکرد این دستگاه را می توانید ببینید.