English فارسی

جستجو:
  

کارکرد پر قدرت اره بنزینی NT5200


SKN-NT 5200

بالا رفتن سن درختان یا شرایط نامناسب آب و هوایی گاه باعث خشکیدن دائمی شاخه های نازک و حتی قطور درختان شده و عدم رسیدگی به آنها، تنها از توانایی رشد و نمو درخت کاسته و درخت را ضعیف می سازد. این در حالی است که برش این شاخه ها و خرد کردن آنها توسط ادوات چوب خرد کن، نه تنها درخت را تقویت می کند بلکه کمپوست سلولزی تولید شده، بافت خاک را تقویت کرده و رطوبت خاک را حفظ می کند. این زمان است که وجود یک اره سبک و قوی برای برش این شاخه ها اهمیت پیدا می کند. در ویدیو زیر می توانید توانایی اره NT 5200 با تیغه 50 سانتی متری Oregon و کاربراتور Walbro ژاپن را در برش شاخه های قطور ببینید.