English فارسی

جستجو:
  

قدیمی ترین ویدیو مربوط به BCSکارکرد بالای ماشین آلات BCS، امروزه بر هیچکسی پوشیده نیست. اما نکته جالب توجه اینجاست، که این ویژگی ها تنها مربوط به تولیدات امروز BCS نیست، بلکه از ابتدا با تولیدات BCS همراه بوده است. ویدیویی که مشاهده می نمایید یکی از اولین تصاویر مستند از دروگرهای گندمچین بافه بند BCS است، که همچنان از سرعت کارکرد و ایمنی بالا این دروگرها حکایت دارد. کودکان و بانوانی که با اطمینان کامل با دستگاه کار می کنند و راندمان بالای دستگاه، از اولین تولید تا اکنون، پس از 70 سال، BCS را به انتخاب اول هر کشاورزی تبدیل نموده است. 

BCS، یک تجربه نیست، یک خلاقیت است.