English فارسی

جستجو:
  

تیلر کلتیواتور WM900


موتور بنزینی 6.5 اسب بخار

مناسب برای شخم باغات و زیر خاک کردن علوفه

قابل استفاده در فضاهای محدود زیر درختان پایه کوتاه 

کمک به افزایش حاصلخیزی زمین با افزودن علوفه به عنوان کود سبز به زمین 

موتور بنزینی 6/5 اسب بخار

گیربکس سه حالته 2دنده جلو 1دنده عقب

عرض کار: 105cm

انتقال قدرت تسمه ای موتور به گیربکس

24 تیغه

گلگیر دار

مناسب برای خاک های رسی، لوم رسی و شنی لومی

ظرفیت مزرعه ای واقعی 0.261ha/h

شیب مناسب: 20%

مناسب خاکورزی ثانویه در مناطق خشک و کم آب

 

 شرح دستگاه: این دستگاه دارای موتور پرقدرتی به منظور تأمین توان کافی برای عملیات شخم می باشد. طراحی جدید استارت ریکویل آن دارای غبارگیر می باشد که استفاده از این دستگاه را به منظور در مناطق پر گرد و غبار میسر کرده است. همچنین در طراحی جدید کاربراتور این دستگاه پیچ تخلیه روغن دارای یک میله بوده و با استفاده از یک سیستم ایمنی، کارکرد و نگهداری از دستگاه آسان تر شده است. می توانید از فیلترهای هوای بلندتری استفاده کنید. فیلتر هوای اول بر روی دسته قرار دارد. هوای ورودی ابتدا توسط فیلتر اولیه صاف شده و سپس به لوله بلندتر منتقل می شود و به فیلتر هوای ثانویه وارد می شود.. فیلتر هوا به صورت شش گوشه است و گرد و غبار به سختی به آن وارد می شود. این ویژگی علاوه بر اینکه باعث کارکرد بهتر موتور می شود، عمر مفید دستگاه را افزایش می دهد.

 

جدول رفع عیب تیلر کولتیواتور

مقایسه دستگاه های خاک ورز دوار


نقشه فنی
قطعات سفارشی