English فارسی

جستجو:
  

شخم با گاوآهن BCS740یکی از ویژگی های دستگاه های دوچرخ BCS امکان اتصال ادوات مختلف (دقیقا به مثابه یک تراکتور پر قدرت) به این نوع دستگاه ها می باشد. نکته حائز اهمیت در استفاده از این قابلیت های مختلف دستگاه های دو چرخ BCS، توجه به نوع دنباله بند و یا جلوبند منطبق با دستگاه BCS است. کما اینکه استفاده از ادوات متفرقه، عملکرد لازم را بدست نداده و حتی ممکن است سبب وقوع حوادث جبران ناپذیری گردد. در ویدیو زیر یک نمونه خاک ورزی با گاوآهن متصل به دستگاه BCS740 نمایش داده می شود.