English فارسی

جستجو:
  

ویدیو حرکت رفت و برگشتی تیغه کاتربارعمل برش گیاهان به دو صورت انجام می گیرد:

1- برش با ضریه (مانند دروگرهای بشقابی)

2- برش قیچی مانند (مانند دروگرهای شانه ای و شمشادزن ها) 

امروزه در بیشتر مزارع کوچک، از دروگرهای شانه ای برای برداشت غلات، حبوبات و علوفه استفاده می شود. دروگرهای شانه ای فاصله همپوشانی بسیار کمتری داشته و از همه مهم تر به توان و مصرف ویژه سوخت کمتری برای راه اندازی و استفاده نیاز دارند. 

در این دروگرها تیغه ها حرکت رفت و برگشتی داشته مانند قیچی با دو لبه برنده عمل برش را انجام می دهند. در ویدیو زیر می توانید نحوه انجام عمل برش و رفت و برگشت تیغه ها درون انگشتی را ملاحظه نمایید.