English فارسی

جستجو:
  

محافظت از سیستم سوخت رسانی تراکتورهای کشاورزی


ماشین الات کشاورزی

یکی از دلایل خرابی سیستم سوخت رسانی تراکتورها پرنکردن تانک سوخت بعد از اتمام کار است.

در اثر کار ماشین، به تدریج سوخت مصرف شده و تانک سوخت خالی می شود. در این حالت هوای گرم و مرطوب روز جایگزین سوخت می گردد. بخار آب موجود در هوا بر اثر سرمای شب به آب تبدیل شده و سیستم سوخت رسانی را خراب می نماید. این مشکل به ویژه در مناطقی مانند استان خوزستان که اختلاف دمای روز و شب زیاد و از رطوبت هوای بالایی برخوردار هستند، مشهودتر است. برای جلوگیری از این مساله می بایست پس از اتمام کار،دستگاه را سوخت گیری نمود تا بخار آب از تانک سوخت خارج شود.


فیلم