English فارسی

جستجو:
  

آیا میدانید با رعایت نکات زیر،کارایی و طول عمر چمن زن موتوری شما چندین برابر می شود?


چمن زن موتوری

با رعایت نکات زیر،کارایی و طول عمر ماشین چمن زن موتوری شما چندین برابر می شود:

- تمیز کردن فیلتر هوا هر 20 ساعت و تعویض طبق توصیه کارخانه سازنده

- در موتورهای چهارزمانه بنزینی، حداقل کلاس روغن SG و در موتورهای دوزمانه از روغن مخصوص موتورهای دوزمانه استفاده استفاده شود.

- استفاده از پیمانه مخصوص روغن برای رعایت مقدار روغن مورد نیاز موتور

- تعویض روغن پس از 20 الی 25 ساعت کار مفید دستگاه (زمان تعویض روغن، بستگی به شرایط کار و کیفیت روغن موتور مشخص می شود.)

- انجام عملیات چمن زنی در حداکثر گاز استاندارد موتور.

- دستکاری نکردن فنر گاز برای افزایش دورموتور.

- ممانعت از برخورد تیغه با اشیای مختلف موجود در زمین از جمله لوله، سنگ و غیره.

- کنترل بالانس بودن تیغه پس از هربار تیز کردن.

- در صورتی که موتور چمن زن شما چهارزمانه است، از کارکردن در سطوح با شیب بیش از 15 درجه خودداری کنید. برای کار در سطوح با شیب زیاد از چمن زن های با موتور دوزمانه استفاده شود.

 

 


فیلم